Contact us :    secretariat.vnlh@gmail.com

U:.S:.V:.A:.S:.

The Grand National Lodge of Croatia

of the Ancient and Accepted Freemasons

Universal Masonry of the Ancient and Accepted Scottish Rite

Tko su ti Zidari? I Zašto su slobodni?

Odakle dolaze i gdje im sežu korjeni?

Naj stariji službeni dokument koji spominje Slobodne Zidare

je "sculptores lapidum liberorum" (London 1212),

"magister lathomus liberarum petrarum" (Oxford 1391), i

"mestre mason de franche peer" (Kip radnika 1351) u njima

nalazimo opise Slobodnog Zidara kao osobu velikih znanja

 i stručnosti u finoj obradi stijene.

 

 

 

 

 

 

Tko su tada bili Slobodni Zidari i zašto su

bili slobodni?

Njihov put je započinjao od rane dobi, sa 9 godina su se

odvajali od obitelji (sa obaveznim predznanjem u

engleskom i francuskom jeziku), do 14. godine bi

boravili u samostanu ili gramatičkoj školi sa svrhom

učenja latinskog jezika. Od 14. do 17. godine života bi

učili o kamenu, odabiru i oblikovanju istih te njihovo

slaganje. Od 17 do 21. godine geometrija i matematički

zadaci su bili na rasporedu. Nakon toga kreće proces

 praktične naobrazbe po gradilištima širem Europe u

 trajanju od 3 godine. Danas nam se to čini normalno i

dapače poželjno, no u doba Europe sa puno granica

putovanja su bila samo za odabrane, samo se osoba

sa potrebnim papirima mogla slobodno kretati iz mjesta

u mjesto. Uz to nije morala biti vezana za kmet, dug ili biti

 u robovlasničkom  sustavu, Slobodni Zidar dobiva papire i

kreće na put. Na kraju tih mukotrpnih 3 godina Slobodni

zidar predaje Gildi (ekvivalent današnje Odedijencije) nacrte

sa rješenjima za praktične i geometrijske probleme. Nakon

 što prođu ogled sada Masjtori započinju njihov pravi put,

neki će dosegnuti nezamislive visine i uzdizati hramove

Bogu i Čovječanstvu, bogateči se i stečući utjecaj, dok će

drugi pustiti za sobom manje tragove.

 

Kako su se udružili? Funkcionirali?

U srednjevjekovnoj Engleskoj gradilišta katedrala tvrđava

i palača su bile sličnije bojnom polju nego gradilištu današnjice,

ljudski život je bio lako zamijeniv, statički proračuni su bili u

začećima te su se često velebne volte rušile kao kule o karata.

Bila je potrebna jedna vrsta zaštite za zidare i njihove obitelji,

Slobodni Zidari su preuzeli način funkcioniranja

srednjevjekovnih Gildi (kasnije od većine drugih

 zanata-umjetnosti).Gilda ih je štitila od tiranije kraljeva

(njihovih glavnih poslodavaca), služila kao crni fond u

izvanrednim okolnostima, hranila obitelji Braće nakon

njihove pogibelji na gradilištu itd. Iako slobodni, tadašnji Zidari

nisu mogli odbiti poziv kralja, te su bili na nj. potpunom

raspolaganju. Tek 1376 su dobili svoje predstavnike u

Londonskom Pučkom Saboru. Početkom 16. st. Nailazimo na

škotske lože u Francuskoj

 

 

 

 

 

 

 

Gdje su se nalazili?

Nalazili su se u Ložama; objekti koji su bili sagrađeni pokraj

 nekog većeg gradilišta. Prvi trag Lože nalazimo 1278. god.

pokraj Vale Royal Abbey. Naknadno je termin Loža evolvirao

te je počeo predstavljati (i dan danas predstavlja) grupu

Slobodnih Zidara, prvi trak takve Lože nalazimo u

York Minster u 1352. god.

 

 

 

Šta su radili i za koga?

Majstor Slobodni Zidar bi napravio nacrt na dasci ili platnu

u mjerilu, onda bi Zidari naučnici i manji Majstori ocrtavali

velikim šestarima i kutnicima nacrt na pod gradilišta te je

gradnja počinjala. Isti se proces primjenjivao i za najmanje

 detalje; Majstor Slobodni zidar bi ih iscrtao na drveni

 predložak te bi ga dao u daljnju razradu, preslikavanje na

kamen.

Zidali su palače, utvrde, crkve, samostane. Glavni komitenti

su im bili Kraljevske Obitelji i Crkva.

Na početku su bili praktički u vlasništvu Kraljeva, sa

Luteranskom reformom izgubili Crkvu, Lože u sjeni zvonika

 se postepeno gase da bi ih 1547 sa smrti Kralja Henry-ja VIII

pokušali ugasiti. No zabrana Kardinala je kratkoga vijeka

jer se već sljedeće godine, 1548 veto na

Slobodno Zidarske Lože ukida.

 

 

 

Iz gusjenice u leptira, metamorfoza iz

 praktičnog do spekulativnog Masonstva

Stoljeće je Sedamnaesto, budi se ljudska radoznalost,

 Srednjevjekovna dolina boli i suza se pretvara u svijetli

pejizaž pastelnih tonova. Iz dalekih krajeva stižu tkanine,

 začini, načini razmišljanja, zaboravljena znanja.

Prosvjetiteljski duhovi radoznali velom tajne koj prekriva

Slobodne zidare, njihove rituale i inicijaciske procese

počinju ulaziti u Lože da bi ih postepeno pretvorile u

radionica gdje pojedinac teše figurativni kamen – sebe

 

 

 

 

 

 

Iz gusjenice u leptira, metamorfoza iz

 praktičnog do spekulativnog Masonstva

Stoljeće je Sedamnaesto, budi se ljudska radoznalost,

 Srednjevjekovna dolina boli i suza se pretvara u svijetli

pejizaž pastelnih tonova. Iz dalekih krajeva stižu tkanine,

 začini, načini razmišljanja, zaboravljena znanja.

Prosvjetiteljski duhovi radoznali velom tajne koj prekriva

Slobodne zidare, njihove rituale i inicijaciske procese

počinju ulaziti u Lože da bi ih postepeno pretvorile u

radionica gdje pojedinac teše figurativni kamen – sebe

 

 

 

 

Žene u Slobodnom Zidarstvu

U srednjevjekovnim gildama status žena je bio nepoznat, zna se samo da su nasljeđivale prava preminulih muževa. Tokom konstituiranja prve Velike lože James Anderson je napisao prvu konstituciju za Masone gdje je ženama bio zabranjen pristup Loži i radovima koji su se u njima održavali. Kako se Masonstvo širilo, ženama je dan pristup Ložama Adopcije, gdje su mogle napredovati po prva tri stupnja ali sa različitim sadržajem i ritualom, Francuska je odustala od ovog principa početkom 19. st. Te ih je počela redovito primati među svoje redove. Maria Deraismes i Georges Martin su osnovali prvu miješanu Ložu krajem 18. st. Od tud su nastale i Lože gdje samo Žene imaju pristup. Odnosi između svih tih Obedijencija variraju i dan danas, ali se radi na komunikaciji i međusobnim uvažavanjem

 

 

Veo tajne – skrivena piramida

Skriveni rituali, stisci ruku i tajne riječi, izgubljena

skrivena znanja…   odakle dolaze? Pretpostavlja se od

Templara koji su preživjeli progon Pape Klementa V i

ukidanje Reda 1312. god.. Slobodni Zidari su u ondašnje

vrijeme bili idealno utočište za progonjene Templare,

mogli su se kretati po Evropi te pod okriljem Loža proći

neprimječeno. Legende kažu da su Templari pronašli

 skriveno blago Kralja Solomona i tajne spise koje su

doveli sa sobom pri povratku iz Svete Zemlje.

 

 

 

 

Nastajanje Velike Nacionalne Lože Engleske

Prva Velika Loža, Velikala Loža Londona u Wenstmisteru

 (kasnije preimenovana u Velika Loža Engleske GLE) je

 osnovana 24. 6. 1717. kad su se predstavnici 4 Loža našli

na zajedničkoj večeri u Krčmi Goose and Gridirom. Mnogo

 Loža se pridružilo originalnoj četvorki, no druge Lože koje

se nisu slagale sa djelom GLE-a su se udružile u Antient

Grand Lodge of England. Te dvije Velike Lože su se ujedinile

u Ujedinjenu Nacionalnu Ložu Engleske (UGLE) 27.12.1813. god.

 

 

 

Širenje SlobodnoZidarskih ideala po Svijetu

Nakon engleske su uslijedile Irska sa Velikom

Ložom Irske 1725. god. i Škotska sa Velikom Ložom Škotske

1736. god. U Francuskoj prva Velika Loža Francuske je

osnovana 1728, dok je prva priznata Velika Loža nastala 1743

(Engleska Velika Loža Francuske). Veliki Orijent Italije je

utemeljen 1805, dok je prva znana Loža, „Loža Engleza“ u

Firenci 1731. U Njemačkoj prve Lože datiraju 1250 cca ali je

njihovo postojanje teško dokazljivo. Na prve službene tragove

nailazimo 1744 kad je u Berlinu utemeljena „Loža 3 Globusa“,

Loža je 1772 postala Velika Nacionalna Majka Loža. U

Rusiji 1732 u St. Petersburgu je osnovana prva znana Loža,

na tim krajevima se ritual priklonio Švedskom Ritualu te

je opstao do današnjih dana unatoč mnogim vetima i

zabranama koje su vladale nad zemljom. U ostatku svijeta

preko imperijalističkih pretenzija velesila Masonstvo je

 našlo plodno polje, naročito u Americi koja je osnovana

 po Slobodnozidarskim načelima

 

 

Shiizam između Engleskih i Francuskih Obedijencija

1875 se održao Kongres Vrhovnog Koncila u Lusanne-i gdje se Francuska strana izjasnila da pošto Masonstvo nije religija, ne bi trebalo zahtijevati vjeru u neku religiju kao temelj pripadnosti Redu. Engleska strana se ne slaže sa gore navedenim stajalištima te ukida priznanje Francuskom Orijentu. Najvjerojatnije do raskida nije došlo isključivo zbog tog razloga već zbog rastečih političkih tenzija između dvaju država.