IZJAVA SOLIDARNOSTI I SUOSJEĆANJA SA STANOVNIŠTVOM PODRUČJA

POGOĐENOG PRIRODNIM KATASTROFAMA