Kontaktirajte nas :    secretariat.vnlh@gmail.com

U:.S:.V:.A:.S:.

VELIKA NACIONALNA LOŽA HRVATSKE

DREVNIH PRIHVAĆENIH SLOBODNIH ZIDARA

UNIVERZALNO MASONSTVO DREVNOG I PRIHVAĆENOG ŠKOTSKOG OBREDA

Teritorijalna i administrativna struktura

 

Administrativna  struktura

 

 

Uz inicijacijsku piramidu, koja ima simbolično značenje,Velika Nacionalna Loža Hrvatske ima i organizacijsku strukturu kojoj je funkcija koordiniranje odnosa između Velike Uprave Reda, predstavljene od Velikog Majstora i njegovih Pomoćnika i  pojedinih Loža koje se nalaze na teritoriju  Obedijencije.

 

Organizacija se provodi kroz sljedeće funkcije; Magistralnih Delegata, koji predstavljaju Velikog Majstora u masonskim Regijama, a imenuju se na osnovi njegovog povjerenja; Velikih Inspektora Provincije s istom funkcijom u Provincijama; Časnih Majstora koji predstavljaju Lože.

 

Unutarnja organizacija svake pojedine Lože usklađena je s Masonskom Tradicijom, a djeluje u skladu s Općim pravilima Reda.Ima svoju autonomiju u okrilju Obedijencije i nju predstavlja i koordinira Časni Majstor koji se bira svake dvije godine , a može obnašati tu funkciju najviše dva mandata za redom.

 

U skladu s Općim pravilima Reda Veliki Majstor je predsjednik svih Loža, a kontrolu njihovog djelovanja vrši pomoću imenovanih Delegata i Velikih Inspektora Provincija.

 

 

 

Teritorijalna struktura

 

Loža; osnovna, nezavisna jezgra u kojoj se održavaju redoviti, ritualni Masonski Radovi. Sastavljena je od minimalno sedmoro Braće, kojih su barem troje na stupnju Majstora. Identificirana je svojim jedinstvenim nazivom i brojem, te je kao takva  priznata kao Cijenjena Loža sa sjedištem u pripadajućem Orijentu.

 

Orijent; mjesto gdje ima sjedište barem jedna Loža.

 

Masonska Provincija; teritorij na kome sjedište ima više Orijenata, koji ne moraju nužno teritorijalno odgovarati području zemljopisnih provincija Republike Hrvatske.

 

Masonska  Regija; predstavlja nekoliko masonskih Provincija. Ona može ali ne mora nužno teritorijalno odgovarati području regija Republike Hrvatske.