Contact us :    secretariat.vnlh@gmail.com

U:.S:.V:.A:.S:.

The Grand National Lodge of Croatia

of the Ancient and Accepted Freemasons

Universal Masonry of the Ancient and Accepted Scottish Rite

O izgubljeni putniče, pronađi simbol koj će te dovesti do istine ...

 VRIJEDNOST RAZVOJA TRADICIJE SIMBOLIZMA I RITUALITETA

 

Lože unutar VELIKE NACIONALNE LOŽE HRVATSKE rade s istim idealima, zajednički ujedinjene, na tradicionalan, ritualni i simbolički način.

Masoni pozivaju na  poštovanje Tradicije, ali ne one koja označava nostalgiju za prošlim vremenima: ona nam donosi Svjetlost koja dolazi od naših prethodnika, Svjetlost koja čini otkrivenje, koja osigurava da uvijek bude još življa nutarnja Čovječnost u svima nama.

Ritual priprema Braću i Sestre Reda za održavanje Radova u mirnom ozračju, prenoseći ih u jedan prostor i vrijeme „svetosti“, koje je zaštićeno od uznemirenosti i buke vanjskog svijeta; to je jedan od razloga i objašnjenja tkzv „Masonske Tajne“.

Rad Masona zasniva se na Simbolizmu drevnih graditelja katedrala; ne postoji jedan „Katekizam Simbola“ jer to nije znanje koje se može prenijeti metodično, već se radi o jednom prilično postupnom buđenju svijesti.

Simboli, koji su za Masone znakovi realizacije, skrivaju dublje značenje od onog očiglednog i neposrednog; neizbježnost koja je namijenjena dubokom proživljavanju i asimilaciji.

Testiranje ih unutarnjom stazom povezuje s ritualitetom Hrama i s drugim obredima koji sugeriraju duboku jasnoću, omogućujući Masonu –Inicijantu nastavak puta prema najvišem dosegu: onome Poznavanja samog sebe.

Loža je dom u pravom smislu te riječi, gdje se održavaju masonski Radovi, mjesto gdje vlada sloboda, Jednakost i Bratstvo, plod tog zajedničkog Rada.

Sudjelovanje na Radovima Lože nije samo obična, jednostavna aktivnost zato jer ne predviđa sudjelovanje gledatelja, nego samo učesnika; jedan Mason, u stvari,nikada ne slijedi trenutna prevladavajuća mišljenja, već nastoji dosegnuti smisao vlastitog života; ova obveza ima kao učinak promjenu pogleda Inicijanta na samog sebe i na cijeli svijet.

Loža ne mora biti uniformno ujednačena, raznolikost je doista bitna; ona će biti toliko  skladnija koliko će biti bok uz bok osoba različite dobi, socijalnog položaja, kulture i spola.