Kontaktirajte nas :    secretariat.vnlh@gmail.com

U:.S:.V:.A:.S:.

VELIKA NACIONALNA LOŽA HRVATSKE

DREVNIH PRIHVAĆENIH SLOBODNIH ZIDARA

UNIVERZALNO MASONSTVO DREVNOG I PRIHVAĆENOG ŠKOTSKOG OBREDA

VELIKA NACIONALNA LOŽA HRVATSKE  definirana je kao regularna, suverena I nezavisna  simbolička Masonska snaga. Kao Obedijencija, VNLH je punopravna članica CLIPSASA, EMA (European Masonic Alliance), MMU (Unije Masona Mediterana), MUB ( Masonske Unije Balkana) i AACEE (Asocijacija Adogmatskih Obedijencija Centralne i Istočne Europe).

CLIPSAS (Centre de Liaison et d'Information des Puissances maçonniques Signataires de l'Appel de Strasbourg)

 

CLIPSAS je utemeljen 22.siječnja 1961. godine, na inicijativu Velikog Orijenta

Francuske i još 11 drugih masonskih Obedijencija i danas okuplja preko 100

Obedijencija iz Europe, Afrike, Azije i Amerike, kako muških, ženskih i mješanih.

Sve su one  prihvatile Strasburšku Deklaraciju, potpisanu prigodom

utemeljenja.

 

CLIPSAS je svjetska organizacija liberalnih Obedijencija sa stalnim članovima pri ECOSOCu u New Yorku, Ženevi i Beču. CLIPSAS naglašava Ljudsko Dostojanstvo kao jednu od temeljnih vrijednosti.

 

 

CILJEVI

 

Članice CLIPSASA smatraju kako je neophodno proučavati zajedničke probleme koji

određuju budućnost ljudi. U tu svrhu organizira se godišnja Konferencija, kako bi se

raspravljalo o pitanjima koja se nameću u današnjem modernom svijetu.Ti susreti

služe i zato da bi svaka članica predstavila rezultate svog istraživačkog rada i

rasprava tijekom cijele godine.

Ovi susreti Slobodnih zidara iz različitih zemalja i različitih kultura dovode do vrlo

učinkovitih rezultata. Masonske Obedijencije razasute diljem svijeta dijele zajedničko

uvjerenje da je velika pobjeda Čovječanstva kao takvog sadržana u realizaciji

potpune slobode savjesti. Ta sloboda dovodi do eliminacije svih barijera što se

ostvaruje zahvaljujući slobodnoj razmjeni mišljenja i ideja.

Svojim pristupanjem CLIPSASU sve Obedijencije-članice se pridružuju i usvajaju

principe Deklaracije iz Strasbourga, potpisane prigodom utemeljenja 22.siječnja

1961. Godine.

 

2017. godine, Generalna Skupština Clipsasa prihvatila je Veliku Nacionalnu Ložu Hrvatske kao punopravnog člana koji nosi visoko uzdignutu zastavu potpune Slobode Savjesti.

 

 

EMA (European Massonic Alliance)

 

EMA (AME) je navedena u Registru Transparentnosti Europske Komisije te više puta godišnje održava sastanke s predsjednikom ili potpredsjednikom Europske Komisije kao i Europskim Senatorima.

AME (Alijansa Masona Europe) djeluje na usavršavanju čovječanstva i na izgradnji

Europe na načelima sekularizma, poštivanju vrijednosti mira, slobode, jednakosti,

solidarnosti, odgovornosti i prije svega bratstva. Načela i vrijednosti čine temelj za

stvaranje "Europske unije".

Alijansa Masona Europe prenosi i promiče vrijednosti i principe Slobodnog Zidarstva,

osobito slobodu savjesti i misli kao neotuđiva prava, ideale demokracije, bratstva,

jednakosti prava svih ljudskih bića i ljudskog dostojanstva, uključujući i izbor rađanja,

začeća i prestanka života. EMA odbacuje bilo koji oblik diskriminacije i bilo koji oblik

kršenja slobode izražavanja na svim područjima.

 

AACEE (Adogmatic Associations of Central and Eastern Europe)

 

AACEE ima za cilj okupiti Liberalne Slobodnozidarske Obedijencije Srednje i Istočne

Europe kako bi promovirala Vrijednosti Demokracije, potpore, solidarnosti i

povezanosti zemalja Srednje i Istočne Europe unutar Europske Unije. AACEE promiče

i štiti ljudske vrijednosti kako bi održala ili vratila mir između čovjeka i čovječanstva,

posebno u europskom prostoru.

 

MMU (Massonic Mediterranean Union)

 

Masonska Unija Mediterana nastala je 2000. godine s ciljem osnaživanja zajedništva

Masona Mediterana na temelju zajedničke mediteranske tradicije koja je pretočena u

Masonsku praksu. Zajednički korijeni okupili su Španjolsku, Grčku, Francusku,

Libanon, Maroko, Rumunjsku, Bugarsku, Italiju, Tursku, Portugal,Sloveniju,Crnu Goru

i Hrvatsku. Jasna vizija Unije je otvoreno i moderno Slobodno Zidarstvo, koje

obuhvaća ne samo staru Europu, već i zemlje Afrike i Bliskog istoka. Samo takvo

Slobodno Zidarstvo može najbolje promicati dijalog i osigurati budućnost tolerancije,

poštovanja i dijeljenja onima koji danas pate zbog ratova, fanatizma i ostalih

oduzimanja sloboda.

 

MUB  (Masonska Unija Balkana)

 

Uzimajući u obzir da je područje Balkana oduvijek predstavljalo plodnu regiju za razvoj, protočnost i širenje humanističkih ideja , te uvažavajući tradicionalne i društvene veze među balkanskim narodima, Velika Mješovita Loža Grčke međunarodnog Masonskog Reda «DELPHI» i Velika Liberalna Loža Turske, inicirale su udruživanje Masonskih Obedijencija u cilju promicanja Masonstva, kao i svega masonskog, poštujući u potpunosti uvjerenja i filozofiju svake od njih ponaosob.

U tu svrhu, utemeljena je Socio-kulturološka unija sa sljedećim ciljevima:

 

1. Zaštita, razvoj kulture i inicijacijske povijesti na Balkanskom poluotoku,

 

2. Širenje Liberalnog Slobodnog Zidarstva inspiriranog Balkanom,

 

3. Proučavanje suvremenih inicijalnih i funkcionalnih problema Slobodnog Zidarstva relevantnih svakoj zemlji Članici.

Unija djeluje na ostvarivanju zadanih ciljeva kroz rad zemalja Članica, godišnje sastanke i konferencije u zemljama koje su ih u mogućnosti organizirati. Jedna od temeljnih zadaća Unije jest i očuvati masonski identitet Obedijencija potpisnica, uvažavajući činjenicu da univerzalnost i jednakost Slobodnog Zidarstva proizlazi iz znanja, poštivanja i kulturoloških različitosti.