Kontaktirajte nas :    secretariat.vnlh@gmail.com

U:.S:.V:.A:.S:.

VELIKA NACIONALNA LOŽA HRVATSKE

DREVNIH PRIHVAĆENIH SLOBODNIH ZIDARA

UNIVERZALNO MASONSTVO DREVNOG I PRIHVAĆENOG ŠKOTSKOG OBREDA

Konstitucija Velike Nacionalne Lože Hrvatske temeljni je Slobodnozidarski dokument u Republici Hrvatskoj.  Svi opći ili posebni Slobodnozidarski akti u Republici  Hrvatskoj moraju biti u skladu s ovom Konstitucijom. Dana 14.veljače 2014.g. osnovana je u Rijeci Velika  Nacionalna Loža Drevnih, Slobodnih i Prihvaćenih  Zidara Hrvatske – „Velika Nacionalna Loža Hrvatske"  ( služb.kr. VNLH ). Sjedište VNLH je u Rijeci. VNLH je nezavisna, nedjeljiva, autonomna, suverena  i vrhovna vlast na cijelom teritoriju Republike  Hrvatske s obzirom na upravljanje Stupnjevima Univerzalnog Masonstva, nabrojenih u nastavku:

 

I. Stupanj - Šegrt,

II. Stupanj – Kalfa,

III. Stupanj – Majstor Zidar.

 

VNLH slijedi Drevni Prihvaćeni Škotski Obred u  jedinstvenoj inicijacijskoj piramidi od I – XXXIII stupnja.

 

VNLH je savez Slobodnih zidara koji teži duhovnom i moralnom oplemenjivanju čovjeka bez obzira na spol, rasu, vjeru, nacionalnost, društveni položaj,  naobrazbu ili stranačku pripadnost.   Njeguje humanizam i obvezuje svoje članstvo na opće  prihvaćanje Slobode Savjesti.

Temelji   Slobodnog zidarstva   su   Sloboda, Jednakost,  Bratstvo   i  Etika,  čovjekoljublje bez  predrasuda, istinoljublje i rad na samome sebi.

Temeljne obveze svakog Slobodnog zidara jesu: diskrecija, tajnost, rad i poslušnost Upravi Reda u skladu s  Općim Pravilima.

Slobodni zidar mora poštovati zakone  zemlje u kojoj živi i mora se zalagati za dobrobit svoje domovine. Slobodno  zidarstvo isključuje priklanjanje Obedijencije bilo kojim  političkim ili vjerskim stavovima.

VNLH čine Lože koje djeluju pod njezinom zaštitom,  a Radove otvaraju pod zaštitom Sv.Ivana Evangeliste,  polaganjem Šestara i Kutnika na otvorenu Bibliju ( Sveta knjiga ) i  U Slavu Velikog Arhitekta Svemira.