Inicijacijska Piramida

 

Velika Nacionalna Loža Hrvatske ima svoje osobitosti koje doprinose definiranju posebne uloge u širokoj lepezi Masonskih Obedijencija diljem svijeta.

 

Velika Nacionalna Loža Hrvatske Obedijencija je muškaraca i žena, inicira i prepoznaje u istim Ložama Braću i Sestre, priznajući muškarcima i ženama jednako dostojanstvo u njihovoj različitosti i posebnosti, s istim potencijalom za inicijaciju i djelovanje u Masonskim Radovima i osobnom razvoju.

 

Velika Nacionalna Loža Hrvatske posvećena je učenju i istraživanju granica ezoterije, pridonosi očuvanju važnog Masonskog zadatka nastavljanja i podržavanja filozofije koja je sinteza tisućljećima duge povijesti i civilizacije.

 

Velika Nacionalna Loža Hrvatske odabrala je prepoznati i prakticirati samo jedan ritual -  Drevni Prihvaćeni Škotski Obred koji pruža put mudrosti i inicijacije od I. - XXXIII. Stupnja.

 

U pogledu poštivanja tradicije i zakona, želi biti progresivna, zadržavajući netaknutim baštinu prošlosti, znajući kako živjeti u svijetu koji se razvija i od kojeg se ne želi i ne može udaljiti.

Piramida inicijacije je forma koju Masonska organizacija posjeduje i Simbol je puta koji, u napredovanju prema Znanju Prirodnih Zakona, sva Braća obavljaju metodom neprestanog rada, u skladu s Tradicijom, unutarnjom Mudrošću, Znanjem i ograničenjima Istine, imajući predodžbu čovjekvog putovanja prema njegovoj potrebi za Beskonačnošću.

 

Masonstvo, općenito, ima svoje principe, običaje, rituale i pravila koji su izgubljeni u magli vremena. S uspostavom spekulativnog Slobodnog Zidarstva prema svijetu (1717.g.) pojavili su se prvi pisani dokumenti koji su omogućili prepoznavanje puta kojeg su različite Masonske Obedijencije u svijetu ostvarile izrađujući vlastite organizacijske Statute, čime je sve više i njegov cilj postajao transparentinji.

 

Slobodno Zidarstvo pretpostavlja čovjekovu sposobnost istraživanja koristeći samo svoja vlastita sredstva u napretku prema znanju. Sva Braća u tom istraživanju istine već generacijama sudjeluju u različitim stupnjevima, ali  jednakim postupkom neprestanog rada .

 

Za postizanje najviših globalnih ciljeva  Univerzalnog Masonstva (operativna svjedočanstva i spekulativna istraživanja) posebno je značajna pretpostavljena funkcionalna struktura naše Obedijencije - funkcionalno udruženje Velike Nacionalne Lože Hrvatske i Drevnog Prihvaćenog Škotskog Ritusa.

Zapravo, Velika Nacionalna Loža Hrvatske je spojila u samo jednu Inicijacijsku Piramidu ciljeve koji se odnose osobito na Simboličke Stupnjeve -1° do 3° – kao i na Ritus (prema Drevnom Prihvaćenom Škotskom Obredu),stvarajući upotpunjeni ontološki inicijacijski model s izrazitom objektivnom važnošću.

 

U skladu s time, ovaj model rada sa svojom jedinstvenošću etike i pravila te prepoznavanjem žena koje imaju jednake odgovornosti poput muškaraca, nudi više od, primjerice, sociološko-epistemološkog ili evolucijsko-adaptivnog modela, sve karakteristike koje prepoznaju metaforu, prosvjetiteljski laboratorij i svijest o idealnom putu znanja koje bi Čovječanstvo trebalo preuzeti kako bi se razvijalo.

S jedne strane, njegov način djelovanja ovim ujedinjenjem etike i pravila te prepoznajući  žene jednako odgovornim kao i muškarce, potvrđuje tisućljetnu tradiciju; s druge strane nudi, kao niti jedan drugi sociološko-epistemološki model, sve osobine da bude prepoznat kao metafora laboratorija prosvjetljenja koji je i sam idealan put da čovječanstvo samo prepozna korake koje treba poduzeti kako bi unaprijedilo svoju svijest.

 

Napredovanje kroz Stupnjeve :

 

33.˙.Vrhovni Veliki Generalni Inspektor

32.˙.Uzvišeni Princ Kraljevske Tajne

31.˙.Veliki Inspektor Inkvizitor Zapovjednik

30.˙.Vitez Kadoscha

18.˙.Princ Ruže i Križa

 9.˙. Izabrani Vitez Devetorice

 4.˙. Tajni Majstor

 3.˙. Majstor

 2.˙. Kalfa

 1.˙. Šegrt

U:.S:.V:.A:.S:.

VELIKA NACIONALNA LOŽA HRVATSKE

DREVNIH PRIHVAĆENIH SLOBODNIH ZIDARA

UNIVERZALNO MASONSTVO DREVNOG I PRIHVAĆENOG ŠKOTSKOG OBREDA

Kontaktirajte nas :    secretariat.vnlh@gmail.com